• SD AC sal

Jaunu un lietotu automašīnu finansēšana

Ma_VW_Leasing_Leaflet_A4-page-001
Līzinga pamatnoteikumi


Līzings ir pieejams kā privātpersonām, tā arī uzņēmumiem, ir iespējams noformēt gan finanšu, gan operatīvo līzingu jaunu un mazlietotu automašīnu iegādei. Svarīgi ir atcerēties, ka mazlietota automašīna līzinga līguma beigās nedrīkst būt vecāka kā 9 gadi.

Ceļš līdz jaunajam auto:

■Pie mums Jūs izvēlaties sev tīkamo automašīnu
■Jūs saņemat līzinga piedāvājumu Jūsu izvēlētajai automašīnai
■Jūs iesniedzat nepieciešamos dokumentus
■Jūsu pieteikums tiek izskatīts un Jūs saņemat atbildi par finansējuma iespējām 1 stundas laikā
■Ja lēmums par finansējuma piešķiršanu ir pozitīvs un Jūs apmierina apstiprinātie nosacījumi, tad tiek sagatavoti līzinga un pirkuma līgumi, rēķins par pirmo iemaksu un saistību maksu
■Līzinga un pirkuma līgumi tiek parakstīti pie mums auto salonā
■Jūs veicat pirmo iemaksu un saistību maksu
■Automašīna tiek piereģistrēta CSDD un tiek sagatavota KASKO apdrošināšanas polise
■SIA SD Autocentrs pārdevējs nodod Jums automašīnu, Jūs parakstāt piegādes akceptu un sēžaties pie savas Volkswagen automašīnas stūres
■Katru mēnesi Jums elektroniski vai pa pastu tiek izsūtīts līzinga ikmēneša maksājuma rēķins

Finansējuma veidi:

Finanšu līzings:
■Finanšu līzingu ir iespējams noformēt uz 60 mēnešiem, kur automašīnas vērtība tiek nomaksāta ikmēneša maksājumos
■Līzinga perioda beigās automašīna pāriet Jūsu īpašumā
■Ja automašīnu iegādājas uzņēmums, tad finanšu līzingā tā tiek atspoguļota uzņēmuma bilancē kā pamatlīdzeklis
■Līzinga līgums tiek slēgts EUR valūtā
■Finansējumu iespējams saņemt gan ar mainīgo, gan fiksēto procentu likmi
■Pirmā iemaksa iespējama sākot no 10%
■Līzinga līguma noformēšanas izmaksas sastādīs līdz 1.5% no izvēlētās automašīnas cenas.

Operatīvais līzings:
■Operatīvo līzingu ir iespējams noformēt uz 60 mēnešiem, kur Jūs līzinga perioda laikā maksājat nomu par automašīnas lietošanu
■Pēc nomas perioda beigām Jūs atgriežat automašīnu iznomātājam vai pārdevējam, vai arī izmantojat savas pirmpirkuma tiesības uz nomāto automašīnu
■Ja automašīnu iegādājas uzņēmums, tad operatīvajā līzingā tā netiek atspoguļota uzņēmuma bilancē kā pamatlīdzeklis
■Līzinga līgums tiek slēgts EUR valūtā
■Finansējumu iespējams saņemt gan ar mainīgo, gan fiksēto procentu likmi
■Pirmā iemaksa iespējama sākot no 10%
■Līzinga līguma noformēšanas izmaksas sastādīs līdz 1.5% no izvēlētās automašīnas cenas

Iesniedzamie dokumenti finansējuma saņemšanai:

Fiziskās personas:
1.Līzinga pieteikums;
2. Automašīnas piedāvājums;
3. Pases vai vadītāja apliecības kopija;
4. Algas izziņa vai bankas konta izdruka par 6 mēnešiem;
5. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, ja transportlīdzekļa finansētā summa ir lielāka par 100 minimālajām mēnešalgām, tad ir nepieciešama Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu Dienesta izsniegta algas izziņa (finanšu līzinga gadījumā);

Galvotājs:
1.Pase vai vadītāja apliecība;
2.Ja Galvotājs ir uzņēmums, tad uzņēmuma gada pārskats, kā arī operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par tekošo periodu;
3.Algas izziņa vai bankas izdrukas par 6 mēnešiem
4.Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, ja transportlīdzekļa finansētā summa ir lielāka par 100 minimālajām mēnešalgām, tad ir nepieciešama Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu Dienesta izsniegta algas izziņa (finanšu līzinga gadījumā).

Juridiskās personas:
1.Līzinga pieteikums;
2.Automašīnas piedāvājums;
3.Uzņēmuma gada pārskats, kā arī operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par tekošo periodu;
4.Juridiskie dokumenti;
5.Personas, kas pilnvarota parakstīt dokumentus, pases kopija (gadījumā, ja līgumu paraksta persona, kam uzņēmumā nav paraksta tiesības, jābūt izsniegtai attiecīgai pilnvarai, kas konkrētai personai dod tiesības parakstīt nomas līgumus).

Galvotājs:
1.Pase vai vadītāja apliecība;
2.Ja Galvotājs ir uzņēmums, tad uzņēmuma gada pārskats, kā arī operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par tekošo periodu;
3.Algas izziņa vai bankas izdrukas par 6 mēnešiem;
4.Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, ja transportlīdzekļa finansētā summa ir lielāka par 100 minimālajām mēnešalgām, tad ir nepieciešama Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu Dienesta izsniegta algas izziņa (finanšu līzinga gadījumā).