• SD AC sal

Auto nomas noteikumu skaidrojumi

Zem sadaļas “sīkāka informācija” Jūs varat iepazīties ar auto nomas noteikumu skaidrojumiem… Šis pārskats par auto nomas noteikumiem nav saistošs un neveido auto nomas līgumu. Jums jāiepazīstas ar auto nomas noteikumiem, kas norādīti uz līguma oriģināla.

1. Parakstot nomas līgumu, Jūs piekrītat nomāt automašīnu, kā arī esat atbildīgs par iznomāto automašīnu un citiem pakalpojumiem, kas minēti līgumā līdz brīdim, kad tie tiek nodoti un tos pārbauda mūsu pārstāvis. Jūsu pienākums ir nodot automašīnu tādā pašā stāvoklī kādā to iznomājāt.
2. Jūs esat atbildīgs par automašīnas bojājumiem (apstiprinātas tehniskas nepilnības uz automašīnas), kas nav norādīti līgumā automašīnas iznomāšanas brīdī. Jūs uzņematies atbildību par jaunu bojājumu izmaksu segšanu. Jūsu atbildības lielums ir atkarīgs no apdrošināšanas summas, kas norādīta uz nomas līguma.
3. Ja nolemjat, ka automašīnu nodosiet ārpus darba laika, Jūs uzņematies pilnu atbildību par automašīnu līdz brīdim, kad to pieņem mūsu darbinieks. Iesakām Jums pārbaudīt automašīnu un nofotografēt to, kā arī novietot automašīnu drošā un atļautā vietā. Būtiski ir pārliecināties, ka automašīnu ir pārbaudījusi mūsu atbildīgā persona, un ka abas puses piekrīt automašīnas tehniskajam stāvoklim pēc nomas perioda beigām.
4. Līdz nomas perioda beigām Jūs esat atbildīgs par visiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ieskaitot neatļautu stāvvietu izmantošanu un ātruma pārkāpumus. Papildus soda naudas maksai no Jums var tikt iekasēta administrācijas maksa. Veids kā tiek izskatīti un aprēķināti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi ir atkarīgs no pārkāpuma pakāpes un no valsts, kurā notika šie pārkāpumi.
5. Ar nosacījumiem, ar kādu degvielas daudzumu automašīna jānodod Jūs iepazīstinās automašīnas iznomāšanas brīdī. Automašīna jānodod ar degvielas daudzumu par kādu piekritāt to nodot, kā arī pārliecinieties, ka esat uzpildījis automašīnu ar pareizo degvielu. Ja iepildāt automašīnā nepareizo degvielu, radušos bojājumu gadījumā no Jums tiks aprēķinātas visas saistošās izmaksas.
6. Tikai vadītājs (-ji), kas norādīti uz nomas līguma ir tiesīgi vadīt nomas automašīnu. Jūs garantējat, ka citām personām nav atļauts vadīt automašīnu.
7. Ja vien ar nomas kompāniju neesat vienojies citādāk, automašīna jānodod paredzētajā vietā un laikā. Nepildot šo nosacījumu, no Jums tiks iekasēta papildus samaksa.